Majandusõpetuse kursuse majanduse blokk (sessioonõppele). 
NB! Kursuse raamatupidamise bloki info saate ainet andvalt õppejõult.