Majandusõpetuse kursuse majanduse blokk (sessioonõppele). 
NB! Kursuse raamatupidamise bloki info saate ainet andvalt õppejõult.

Rahvusvahelise majanduse e-kursuse veebikeskkond - materjalid, videod, kodutööd.